CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
28.63 
Proizvodnja ključavnic, okovja
33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
28.71 
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
25.91 
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
28.72 
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
25.92 
Proizvodnja lahke kovinske embalaže
28.73 
Proizvodnja izdelkov iz žice
25.93 
Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
28.74 
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig in vzmeti
25.93 
Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
25.94 
Code: 25.94 
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
28.75 
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
25.71 
Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
25.72 
Code: 25.72 
Proizvodnja ključavnic, okovja
25.99 
Code: 25.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
29 
PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
29.11 
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
28.11 
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.12 
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
28.11 
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
28.12 
Code: 28.12 
Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
28.13 
Code: 28.13 
Proizvodnja črpalk in kompresorjev
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.13 
Proizvodnja pip in ventilov
28.12 
Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
28.14 
Code: 28.14 
Proizvodnja pip in ventilov
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.14 
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
28.15 
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.21 
Proizvodnja peči in gorilnikov za peči
28.21 
Proizvodnja peči in gorilnikov
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.22 
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.22 
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
43.29 
Code: 43.29 
Drugo inštaliranje pri gradnjah
29.23 
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
28.25 
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.24 
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
28.29 
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
32.50 
Code: 32.50 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
33.13 
Code: 33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
29.31 
Proizvodnja traktorjev
28.30 
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.32 
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
28.30 
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
95.22 
Code: 95.22 
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

Page 10/26  
Top