CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.11 
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.12 
Code: 01.12 
Pridelovanje riža
01.13 
Code: 01.13 
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.14 
Code: 01.14 
Pridelovanje sladkornega trsa
01.15 
Code: 01.15 
Pridelovanje tobaka
01.16 
Code: 01.16 
Pridelovanje rastlin za vlakna
01.19 
Code: 01.19 
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.26 
Code: 01.26 
Pridelovanje oljnih sadežev
01.28 
Code: 01.28 
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.29 
Code: 01.29 
Gojenje drugih trajnih nasadov
01.63 
Code: 01.63 
Priprava pridelkov
01.64 
Code: 01.64 
Obdelava semen
01.12 
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.11 
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.13 
Code: 01.13 
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.19 
Code: 01.19 
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.25 
Code: 01.25 
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.28 
Code: 01.28 
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.30 
Code: 01.30 
Razmnoževanje rastlin
01.64 
Code: 01.64 
Obdelava semen
02.10 
Code: 02.10 
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.30 
Code: 02.30 
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
01.13 
Vinogradništvo in sadjarstvo
01.21 
Vinogradništvo
01.22 
Code: 01.22 
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.23 
Code: 01.23 
Gojenje citrusov
01.24 
Code: 01.24 
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.25 
Code: 01.25 
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.26 
Code: 01.26 
Pridelovanje oljnih sadežev
01.27 
Code: 01.27 
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.28 
Code: 01.28 
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.63 
Code: 01.63 
Priprava pridelkov
01.64 
Code: 01.64 
Obdelava semen
02.30 
Code: 02.30 
Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
10.41 
Code: 10.41 
Proizvodnja olja in maščob
11.02 
Code: 11.02 
Proizvodnja vina iz grozdja
01.21 
Reja govedi
01.41 
Prireja mleka
01.42 
Code: 01.42 
Druga govedoreja
01.22 
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov
01.43 
Konjereja
01.45 
Code: 01.45 
Reja drobnice
01.49 
Code: 01.49 
Reja drugih živali
01.23 
Reja prašičev
01.46 
Prašičereja

Page 1/26  
Top