CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
20.30 
Proizvodnja stavbnega pohištva
43.91 
Postavljanje ostrešij in krovska dela
20.40 
Proizvodnja lesene embalaže
16.24 
Proizvodnja lesene embalaže
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
20.51 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
16.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
20.52 
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
16.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
21.11 
Proizvodnja vlaknin
17.11 
Proizvodnja vlaknin
21.12 
Proizvodnja papirja in kartona
17.12 
Proizvodnja papirja in kartona
21.21 
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
17.21 
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
21.22 
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.22 
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
18.12 
Code: 18.12 
Drugo tiskanje
21.23 
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.23 
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
21.24 
Proizvodnja tapet
17.24 
Proizvodnja tapet
22.23 
Code: 22.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
21.25 
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
17.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
18.12 
Code: 18.12 
Drugo tiskanje
22.11 
Izdajanje knjig
32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
58.11 
Code: 58.11 
Izdajanje knjig
58.12 
Code: 58.12 
Izdajanje imenikov in adresarjev
22.12 
Izdajanje časopisov
58.13 
Izdajanje časopisov
22.13 
Izdajanje revij in periodike
58.14 
Izdajanje revij in druge periodike
22.14 
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
59.20 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
22.15 
Drugo založništvo
58.19 
Drugo založništvo
22.21 
Tiskanje časopisov
18.11 
Tiskanje časopisov
22.22 
Drugo tiskarstvo
17.23 
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
18.12 
Code: 18.12 
Drugo tiskanje
58.19 
Code: 58.19 
Drugo založništvo
22.23 
Knjigoveštvo
18.14 
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
22.24 
Priprava za tisk
18.13 
Priprava za tisk in objavo
22.25 
Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
18.13 
Priprava za tisk in objavo
22.31 
Razmnoževanje zvočnih zapisov
18.20 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
22.32 
Razmnoževanje video zapisov
18.20 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
22.33 
Razmnoževanje računalniških zapisov
18.20 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
23.10 
Proizvodnja koksa
19.10 
Proizvodnja koksa
23.20 
Proizvodnja naftnih derivatov
19.20 
Proizvodnja naftnih derivatov
23.30 
Proizvodnja jedrskega goriva
20.13 
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
21.20 
Code: 21.20 
Proizvodnja farmacevtskih preparatov
24.46 
Code: 24.46 
Proizvodnja jedrskega goriva

Page 6/26  
Top