CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
17.40 
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
13.92 
Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
32.50 
Code: 32.50 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
95.29 
Code: 95.29 
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
17.51 
Proizvodnja preprog in talnih oblog
13.93 
Proizvodnja preprog
17.52 
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
13.94 
Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
17.53 
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
13.95 
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
17.54 
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.
13.96 
Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
13.99 
Code: 13.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
17.22 
Code: 17.22 
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.60 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
13.91 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
17.71 
Proizvodnja nogavic
14.19 
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
14.31 
Code: 14.31 
Proizvodnja nogavic
17.72 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
14.39 
Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
18.10 
Proizvodnja usnjenih oblačil
14.11 
Proizvodnja usnjenih oblačil
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
18.21 
Proizvodnja delovnih oblačil
14.12 
Proizvodnja delovnih oblačil
18.22 
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
14.13 
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
18.23 
Proizvodnja spodnjega perila
14.14 
Proizvodnja spodnjega perila
18.24 
Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
14.19 
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
18.30 
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
13.20 
Tkanje tekstilij
13.91 
Code: 13.91 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
14.20 
Code: 14.20 
Proizvodnja krznenih izdelkov
15.11 
Code: 15.11 
Strojenje in dodelava usnja in krzna
19.10 
Strojenje in dodelava usnja
15.11 
Strojenje in dodelava usnja in krzna
19.20 
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
15.12 
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
19.30 
Proizvodnja obutve
15.20 
Proizvodnja obutve
16.29 
Code: 16.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
22.19 
Code: 22.19 
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.29 
Code: 22.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
32.30 
Code: 32.30 
Proizvodnja športne opreme
20.10 
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
16.10 
Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
20.20 
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
16.21 
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
20.30 
Proizvodnja stavbnega pohištva
16.22 
Proizvodnja sestavljenega parketa
16.23 
Code: 16.23 
Stavbno mizarstvo in tesarstvo
41.20 
Code: 41.20 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
43.32 
Code: 43.32 
Vgrajevanje stavbnega pohištva

Page 5/26  
Top