CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Pridobivanje uranovih in torijevih rud
09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
13.10 
Pridobivanje železove rude
07.10 
Pridobivanje železove rude
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
13.20 
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude
07.29 
Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
14.11 
Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna
08.11 
Pridobivanje kamna
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
14.12 
Pridobivanje apnenca, sadre in krede
08.11 
Pridobivanje kamna
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
14.13 
Pridobivanje skrilavcev
08.11 
Pridobivanje kamna
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
14.21 
Pridobivanje gramoza in peska
08.12 
Pridobivanje gramoza, peska, gline
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
14.22 
Pridobivanje gline in kaolina
08.12 
Pridobivanje gramoza, peska, gline
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
14.30 
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil
08.91 
Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
14.40 
Pridobivanje soli
08.93 
Pridobivanje soli
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
10.84 
Code: 10.84 
Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
14.50 
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
08.99 
Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
09.90 
Code: 09.90 
Storitve za drugo rudarjenje
38.21 
Code: 38.21 
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
15.11 
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
10.11 
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
15.12 
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
10.11 
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.12 
Code: 10.12 
Proizvodnja perutninskega mesa
15.13 
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
10.13 
Proizvodnja mesnih izdelkov
10.85 
Code: 10.85 
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.89 
Code: 10.89 
Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
15.20 
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov
10.20 
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.85 
Code: 10.85 
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
15.31 
Predelava in konzerviranje krompirja
10.31 
Predelava in konzerviranje krompirja
15.32 
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.32 
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
15.33 
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.39 
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.85 
Code: 10.85 
Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
15.41 
Proizvodnja surovega olja in maščob
10.41 
Proizvodnja olja in maščob
15.42 
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob
10.41 
Proizvodnja olja in maščob
15.43 
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
10.42 
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
15.51 
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov
10.51 
Mlekarstvo in sirarstvo
15.52 
Proizvodnja sladoleda
10.52 
Proizvodnja sladoleda

Page 3/26  
Top