CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
Svetovanje o računalniških napravah
62.02 
Svetovanje o računalniških napravah in programih
72.21 
Razvoj in založba programskih paketov
58.21 
Izdajanje računalniških iger
58.29 
Code: 58.29 
Drugo izdajanje programja
62.01 
Code: 62.01 
Računalniško programiranje
72.22 
Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
62.01 
Računalniško programiranje
62.02 
Code: 62.02 
Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.09 
Code: 62.09 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
72.30 
Obdelava podatkov
62.03 
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.11 
Code: 63.11 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
72.40 
Dejavnosti v zvezi s podatkovnimi bazami
58.11 
Izdajanje knjig
58.12 
Code: 58.12 
Izdajanje imenikov in adresarjev
58.13 
Code: 58.13 
Izdajanje časopisov
58.14 
Code: 58.14 
Izdajanje revij in druge periodike
58.19 
Code: 58.19 
Drugo založništvo
58.21 
Code: 58.21 
Izdajanje računalniških iger
58.29 
Code: 58.29 
Drugo izdajanje programja
59.20 
Code: 59.20 
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.10 
Code: 60.10 
Radijska dejavnost
60.20 
Code: 60.20 
Televizijska dejavnost
62.01 
Code: 62.01 
Računalniško programiranje
63.11 
Code: 63.11 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.12 
Code: 63.12 
Obratovanje spletnih portalov
72.50 
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
33.12 
Popravila strojev in naprav
95.11 
Code: 95.11 
Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
72.60 
Druge računalniške dejavnosti
62.09 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
73.10 
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije
72.11 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.19 
Code: 72.19 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.20 
Code: 72.20 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.20 
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike
72.20 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74.11 
Pravno svetovanje
69.10 
Pravne dejavnosti
74.12 
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
69.20 
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
74.13 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.20 
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.14 
Podjetniško in poslovno svetovanje
02.40 
Storitve za gozdarstvo
70.21 
Code: 70.21 
Dejavnost stikov z javnostjo
70.22 
Code: 70.22 
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
74.90 
Code: 74.90 
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
85.60 
Code: 85.60 
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
74.15 
Dejavnost holdingov
64.20 
Dejavnost holdingov
70.10 
Code: 70.10 
Dejavnost uprav podjetij

Page 22/26  
Top