CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
52.48 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.42 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.53 
Code: 47.53 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.59 
Code: 47.59 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.64 
Code: 47.64 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.65 
Code: 47.65 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.76 
Code: 47.76 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
47.77 
Code: 47.77 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.78 
Code: 47.78 
Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
52.50 
Trgovina na drobno z rabljenim blagom
47.79 
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
52.61 
Trgovina na drobno po pošti
47.91 
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
52.62 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
47.81 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.82 
Code: 47.82 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.89 
Code: 47.89 
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
52.63 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
47.79 
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.91 
Code: 47.91 
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.99 
Code: 47.99 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
52.71 
Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
95.23 
Popravila obutve in usnjene galanterije
52.72 
Popravila električnih gospodinjskih naprav
95.21 
Popravila elektronskih naprav za široko rabo
95.22 
Code: 95.22 
Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
52.73 
Popravila ur, nakita
95.25 
Popravila ur in nakita
52.74 
Druga popravila izdelkov široke porabe
13.30 
Dodelava tekstilij
95.12 
Code: 95.12 
Popravila komunikacijskih naprav
95.23 
Code: 95.23 
Popravila obutve in usnjene galanterije
95.29 
Code: 95.29 
Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
55.10 
Dejavnost hotelov in podobnih obratov
55.10 
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.21 
Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
55.20 
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.30 
Code: 55.30 
Dejavnost avtokampov, taborov
55.22 
Dejavnost kampov
55.30 
Dejavnost avtokampov, taborov
55.23 
Dejavnost drugih nastanitvenih obratov za krajši čas
55.20 
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.90 
Code: 55.90 
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
55.30 
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
56.10 
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
55.40 
Točenje pijač
56.30 
Strežba pijač
55.51 
Dejavnost menz
56.29 
Druga oskrba z jedmi
55.52 
Priprava in dostava hrane
56.21 
Priložnostna priprava in dostava jedi
56.29 
Code: 56.29 
Druga oskrba z jedmi
60.10 
Železniški promet
49.10 
Železniški potniški promet
49.20 
Code: 49.20 
Železniški tovorni promet
52.21 
Code: 52.21 
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
60.21 
Drug kopenski potniški promet na rednih linijah
49.31 
Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.39 
Code: 49.39 
Drug kopenski potniški promet

Page 19/26  
Top