CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
32.40 
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
33.19 
Code: 33.19 
Popravila drugih naprav
36.61 
Proizvodnja bižuterije
32.13 
Proizvodnja bižuterije
36.62 
Proizvodnja metel in krtač
22.19 
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
32.91 
Code: 32.91 
Proizvodnja metel in krtač
36.63 
Proizvodnja drugih izdelkov
13.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
15.12 
Code: 15.12 
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
16.29 
Code: 16.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
17.29 
Code: 17.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
20.51 
Code: 20.51 
Proizvodnja razstreliv
22.19 
Code: 22.19 
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.23 
Code: 22.23 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.29 
Code: 22.29 
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
25.99 
Code: 25.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
28.99 
Code: 28.99 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
30.92 
Code: 30.92 
Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
37.10 
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
38.31 
Demontaža odpadnih naprav
38.32 
Code: 38.32 
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
37.20 
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
38.32 
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
40.11 
Proizvodnja električne energije
35.11 
Proizvodnja električne energije
38.12 
Code: 38.12 
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
40.12 
Prenos električne energije
35.12 
Prenos električne energije
40.13 
Distribucija in trgovanje z električno energijo
35.13 
Distribucija električne energije
35.14 
Code: 35.14 
Trgovanje z električno energijo
40.21 
Proizvodnja plina
35.21 
Proizvodnja plina
40.22 
Distribucija in trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.22 
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.23 
Code: 35.23 
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
40.30 
Oskrba s paro in toplo vodo
35.30 
Oskrba s paro in vročo vodo
41.00 
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
36.00 
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
45.11 
Rušenje objektov in zemeljska dela
43.11 
Rušenje objektov
43.12 
Code: 43.12 
Zemeljska pripravljalna dela
45.12 
Raziskovalno vrtanje in sondiranje
43.13 
Testno vrtanje in sondiranje
45.21 
Splošna gradbena dela
41.20 
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.12 
Code: 42.12 
Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.13 
Code: 42.13 
Gradnja mostov in predorov
42.21 
Code: 42.21 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.22 
Code: 42.22 
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.99 
Code: 42.99 
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.99 
Code: 43.99 
Druga specializirana gradbena dela

Page 15/26  
Top