CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
26.40 
Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
26.70 
Code: 26.70 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
28.23 
Code: 28.23 
Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
33.13 
Code: 33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
33 
PROIZVODNJA MEDICINSKIH, FINOMEHANIČNIH IN OPTIČNIH INSTRUMENTOV TER UR
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
33.10 
Proizvodnja medicinskih naprav in opreme ter ortopedskih pripomočkov
26.60 
Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
32.50 
Code: 32.50 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
32.99 
Code: 32.99 
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.13 
Code: 33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.14 
Code: 33.14 
Popravila električnih naprav
33.20 
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje
26.51 
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
26.70 
Code: 26.70 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
28.29 
Code: 28.29 
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.99 
Code: 28.99 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
32.50 
Code: 32.50 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
33.13 
Code: 33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.14 
Code: 33.14 
Popravila električnih naprav
33.30 
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
33.40 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografskih naprav
26.70 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
27.31 
Code: 27.31 
Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
28.99 
Code: 28.99 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
32.50 
Code: 32.50 
Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
33.13 
Code: 33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.50 
Proizvodnja ur
26.52 
Proizvodnja ur
32.12 
Code: 32.12 
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
32.13 
Code: 32.13 
Proizvodnja bižuterije
33.13 
Code: 33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
34 
PROIZVODNJA MOTORNIH VOZIL, PRIKOLIC IN POLPRIKOLIC
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
34.10 
Proizvodnja motornih vozil
28.92 
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
29.10 
Code: 29.10 
Proizvodnja motornih vozil
30.91 
Code: 30.91 
Proizvodnja motornih koles
34.20 
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic
29.20 
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
34.30 
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
28.11 
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
29.32 
Code: 29.32 
Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
35 
PROIZVODNJA DRUGIH VOZIL IN PLOVIL
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
35.11 
Gradnja in popravilo ladij
30.11 
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
33.15 
Code: 33.15 
Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
35.12 
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
30.12 
Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
33.15 
Code: 33.15 
Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov

Page 13/26  
Top