CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
26.11 
Proizvodnja elektronskih komponent
27.11 
Code: 27.11 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
33.13 
Code: 33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.14 
Code: 33.14 
Popravila električnih naprav
31.20 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
26.11 
Proizvodnja elektronskih komponent
27.12 
Code: 27.12 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.33 
Code: 27.33 
Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
27.90 
Code: 27.90 
Proizvodnja drugih električnih naprav
33.14 
Code: 33.14 
Popravila električnih naprav
31.30 
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
26.11 
Proizvodnja elektronskih komponent
27.31 
Code: 27.31 
Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
27.32 
Code: 27.32 
Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
27.90 
Code: 27.90 
Proizvodnja drugih električnih naprav
31.40 
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij
27.20 
Proizvodnja baterij in akumulatorjev
31.50 
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.40 
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
31.61 
Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila
27.40 
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
29.31 
Code: 29.31 
Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
31.62 
Proizvodnja druge električne opreme
23.44 
Proizvodnja druge tehnične keramike
25.99 
Code: 25.99 
Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.30 
Code: 26.30 
Proizvodnja komunikacijskih naprav
26.51 
Code: 26.51 
Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
27.11 
Code: 27.11 
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.40 
Code: 27.40 
Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.90 
Code: 27.90 
Proizvodnja drugih električnih naprav
28.49 
Code: 28.49 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.99 
Code: 28.99 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.31 
Code: 29.31 
Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
30.20 
Code: 30.20 
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
33.13 
Code: 33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.14 
Code: 33.14 
Popravila električnih naprav
32 
PROIZVODNJA RADIJSKIH, TELEVIZIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH NAPRAV IN OPREME
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
32.10 
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent
26.11 
Proizvodnja elektronskih komponent
26.12 
Code: 26.12 
Proizvodnja elektronskih plošč
27.90 
Code: 27.90 
Proizvodnja drugih električnih naprav
33.13 
Code: 33.13 
Popravila elektronskih in optičnih naprav
32.20 
Proizvodnja televizijskih in radijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav
26.30 
Proizvodnja komunikacijskih naprav
95.12 
Code: 95.12 
Popravila komunikacijskih naprav
32.30 
Proizvodnja televizijskih in radijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
26.11 
Proizvodnja elektronskih komponent
26.20 
Code: 26.20 
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
26.30 
Code: 26.30 
Proizvodnja komunikacijskih naprav

Page 12/26  
Top