CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
29.41 
Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
28.24 
Proizvodnja ročnih strojev in naprav
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.42 
Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin
28.41 
Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.43 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
27.90 
Proizvodnja drugih električnih naprav
28.29 
Code: 28.29 
Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.49 
Code: 28.49 
Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.51 
Proizvodnja metalurških strojev
28.91 
Proizvodnja metalurških strojev
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.52 
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.92 
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.99 
Code: 28.99 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.53 
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
28.30 
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
28.93 
Code: 28.93 
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.54 
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.94 
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.55 
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
28.95 
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.56 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
25.73 
Proizvodnja orodja
28.94 
Code: 28.94 
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.96 
Code: 28.96 
Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.99 
Code: 28.99 
Proizvodnja strojev za druge posebne namene
33.12 
Code: 33.12 
Popravila strojev in naprav
29.60 
Proizvodnja orožja in streliva
25.40 
Proizvodnja orožja in streliva
30.30 
Code: 30.30 
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
30.40 
Code: 30.40 
Proizvodnja bojnih vozil
33.11 
Code: 33.11 
Popravila kovinskih izdelkov
29.71 
Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev
27.51 
Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
28.21 
Code: 28.21 
Proizvodnja peči in gorilnikov
28.25 
Code: 28.25 
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
33.14 
Code: 33.14 
Popravila električnih naprav
29.72 
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav
27.52 
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
28.21 
Code: 28.21 
Proizvodnja peči in gorilnikov
30 
PROIZVODNJA PISARNIŠKIH STROJEV IN RAČUNALNIKOV
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav
30.01 
Proizvodnja pisarniških strojev
28.23 
Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
30.02 
Proizvodnja računalnikov in drugih naprav za obdelavo podatkov
26.20 
Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
62.09 
Code: 62.09 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
31 
PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV
33.20 
Montaža industrijskih strojev in naprav

Page 11/26  
Top