CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
67.20 
66.30 
Activităţi de administrare a fondurilor
67.12 
68.10 
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
70.12 
68.20 
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
70.20 
68.31 
Agenţii imobiliare
70.31 
68.32 
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
70.32 
69.10 
Activităţi juridice
74.11 
69.20 
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
74.12 
70.10 
Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
74.15 
70.21 
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
74.14 
70.22 
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
05.01 
74.14 
Code: 74.14 
71.11 
Activităţi de arhitectură
74.20 
71.12 
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
74.20 
71.20 
Activităţi de testări şi analize tehnice
74.30 
72.11 
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
73.10 
72.19 
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
73.10 
72.20 
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
73.10 
73.20 
Code: 73.20 
73.11 
Activităţi ale agenţiilor de publicitate
74.40 
73.12 
Servicii de reprezentare media
74.40 
73.20 
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
74.13 
74.10 
Activităţi de design specializat
74.87 
74.20 
Activităţi fotografice
74.20 
74.81 
Code: 74.81 
92.40 
Code: 92.40 
74.30 
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
74.85 
74.90 
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
63.40 
74.14 
Code: 74.14 
74.20 
Code: 74.20 
74.60 
Code: 74.60 
74.87 
Code: 74.87 
75.00 
Activităţi veterinare
85.20 
77.11 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
71.10 
77.12 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
71.21 
77.21 
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
71.40 
77.22 
Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
71.40 
77.29 
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
71.40 
77.31 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
71.31 
77.32 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
71.32 

Page 22/26  
Top