CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
92.20 
61.10 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
64.20 
61.20 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
64.20 
61.30 
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
64.20 
61.90 
Alte activităţi de telecomunicaţii
64.20 
62.01 
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
72.21 
72.22 
Code: 72.22 
72.40 
Code: 72.40 
62.02 
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
72.10 
72.22 
Code: 72.22 
62.03 
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
72.30 
62.09 
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
30.02 
72.22 
Code: 72.22 
72.60 
Code: 72.60 
63.11 
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
72.30 
72.40 
Code: 72.40 
63.12 
Activităţi ale portalurilor web
72.40 
63.91 
Activităţi ale agenţiilor de ştiri
92.40 
63.99 
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
74.87 
64.11 
Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
65.11 
64.19 
Alte activităţi de intermedieri monetare
65.12 
64.20 
Activităţi ale holdingurilor
65.23 
74.15 
Code: 74.15 
64.30 
Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
65.23 
64.91 
Leasing financiar
65.21 
64.92 
Alte activităţi de creditare
65.22 
64.99 
Alte intermedieri financiare n.c.a.
65.22 
65.23 
Code: 65.23 
65.11 
Activităţi de asigurări de viaţă
66.01 
65.12 
Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
66.03 
65.20 
Activităţi de reasigurare
66.01 
66.02 
Code: 66.02 
66.03 
Code: 66.03 
65.30 
Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
66.02 
66.11 
Administrarea pieţelor financiare
67.11 
66.12 
Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
67.12 
67.13 
Code: 67.13 
66.19 
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
67.13 
66.21 
Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
67.20 
66.22 
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
67.20 

Page 21/26  
Top