CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
55.20 
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
55.21 
55.23 
Code: 55.23 
55.30 
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
55.21 
55.22 
Code: 55.22 
55.90 
Alte servicii de cazare
55.23 
56.10 
Restaurante
55.30 
56.21 
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
55.52 
56.29 
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
55.51 
55.52 
Code: 55.52 
56.30 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
55.40 
58.11 
Activităţi de editare a cărţilor
22.11 
72.40 
Code: 72.40 
58.12 
Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
22.11 
72.40 
Code: 72.40 
58.13 
Activităţi de editare a ziarelor
22.12 
72.40 
Code: 72.40 
58.14 
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
22.13 
72.40 
Code: 72.40 
58.19 
Alte activităţi de editare
22.15 
22.22 
Code: 22.22 
72.40 
Code: 72.40 
58.21 
Activităţi de editare a jocurilor de calculator
72.21 
72.40 
Code: 72.40 
58.29 
Activităţi de editare a altor produse software
72.21 
72.40 
Code: 72.40 
59.11 
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
92.11 
92.20 
Code: 92.20 
59.12 
Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
92.11 
59.13 
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
92.12 
59.14 
Proiecţia de filme cinematografice
92.13 
59.20 
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
22.14 
72.40 
Code: 72.40 
74.87 
Code: 74.87 
92.11 
Code: 92.11 
92.20 
Code: 92.20 
60.10 
Activităţi de difuzare a programelor de radio
64.20 
72.40 
Code: 72.40 
92.20 
Code: 92.20 
60.20 
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
64.20 
72.40 
Code: 72.40 

Page 20/26  
Top