CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
28.94 
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
29.56 
28.95 
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
29.55 
28.96 
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
29.56 
28.99 
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
29.52 
29.56 
Code: 29.56 
31.62 
Code: 31.62 
33.20 
Code: 33.20 
33.40 
Code: 33.40 
35.30 
Code: 35.30 
36.50 
Code: 36.50 
36.63 
Code: 36.63 
29.10 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
34.10 
29.20 
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
34.20 
29.31 
Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
31.61 
31.62 
Code: 31.62 
29.32 
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
34.30 
36.11 
Code: 36.11 
30.11 
Construcţia de nave şi structuri plutitoare
35.11 
36.11 
Code: 36.11 
30.12 
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
35.12 
30.20 
Fabricarea materialului rulant
31.62 
35.20 
Code: 35.20 
36.11 
Code: 36.11 
30.30 
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
29.60 
35.30 
Code: 35.30 
36.11 
Code: 36.11 
30.40 
Fabricarea vehiculelor militare de luptă
29.60 
30.91 
Fabricarea de motociclete
34.10 
35.41 
Code: 35.41 
30.92 
Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi
35.42 
35.43 
Code: 35.43 
36.63 
Code: 36.63 
30.99 
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
35.50 
31.01 
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
35.50 
36.11 
Code: 36.11 
36.12 
Code: 36.12 
31.02 
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
36.11 
36.13 
Code: 36.13 
31.03 
Fabricarea de saltele şi somiere
36.15 
31.09 
Fabricarea de mobilă n.c.a.
36.11 

Page 11/26  
Top