CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
22.11 
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
25.11 
25.12 
Code: 25.12 
22.19 
Fabricarea altor produse din cauciuc
19.30 
25.13 
Code: 25.13 
36.62 
Code: 36.62 
36.63 
Code: 36.63 
22.21 
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
25.21 
22.22 
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
25.22 
22.23 
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
21.24 
25.23 
Code: 25.23 
36.63 
Code: 36.63 
22.29 
Fabricarea altor produse din material plastic
19.30 
25.24 
Code: 25.24 
36.63 
Code: 36.63 
23.11 
Fabricarea sticlei plate
26.11 
23.12 
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
26.12 
23.13 
Fabricarea articolelor din sticlă
26.13 
23.14 
Fabricarea fibrelor din sticlă
26.14 
23.19 
Fabricarea de sticlărie tehnică
26.15 
23.20 
Fabricarea de produse refractare
26.26 
23.31 
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
26.30 
23.32 
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
26.40 
23.41 
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
26.21 
23.42 
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
26.22 
23.43 
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
26.23 
23.44 
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
26.24 
31.62 
Code: 31.62 
23.49 
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
26.25 
23.51 
Fabricarea cimentului
26.51 
23.52 
Fabricarea varului şi ipsosului
26.52 
26.53 
Code: 26.53 
23.61 
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
26.61 
23.62 
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
26.62 
23.63 
Fabricarea betonului
26.63 
23.64 
Fabricarea mortarului
26.64 
23.65 
Fabricarea produselor din azbociment
26.65 
23.69 
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
26.66 
23.70 
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
26.70 
23.91 
Fabricarea de produse abrazive
26.81 
23.99 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
26.82 

Page 7/26  
Top