CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
71.33 
77.34 
Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă
71.22 
77.35 
Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian
71.23 
77.39 
Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
71.21 
71.32 
Code: 71.32 
71.34 
Code: 71.34 
77.40 
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
74.87 
78.10 
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
74.50 
92.72 
Code: 92.72 
78.20 
Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
74.50 
78.30 
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
74.50 
79.11 
Activităţi ale agenţiilor turistice
63.30 
79.12 
Activităţi ale tur-operatorilor
63.30 
79.90 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
63.30 
92.32 
Code: 92.32 
92.34 
Code: 92.34 
92.62 
Code: 92.62 
92.72 
Code: 92.72 
80.10 
Activităţi de protecţie şi gardă
74.60 
80.20 
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
45.31 
74.60 
Code: 74.60 
80.30 
Activităţi de investigaţii
74.60 
81.10 
Activităţi de servicii suport combinate
70.32 
75.14 
Code: 75.14 
81.21 
Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
74.70 
81.22 
Activităţi specializate de curăţenie
74.70 
81.29 
Alte activităţi de curăţenie
74.70 
90.03 
Code: 90.03 
81.30 
Activităţi de înteţinere peisagistică
01.41 
82.11 
Activităţi combinate de secretariat
74.85 
82.19 
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
64.11 
72.30 
Code: 72.30 
74.85 
Code: 74.85 
82.20 
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
74.86 
82.30 
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
74.87 
82.91 
Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
74.87 
82.92 
Activităţi de ambalare
74.82 
82.99 
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
74.85 
74.87 
Code: 74.87 
75.13 
Code: 75.13 

Page 23/26  
Top