CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
52.62 
47.82 
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
52.62 
47.89 
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
52.62 
47.91 
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
52.61 
52.63 
Code: 52.63 
47.99 
Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
52.63 
49.10 
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
60.10 
49.20 
Transporturi de marfă pe calea ferată
60.10 
49.31 
Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
60.21 
49.32 
Transporturi cu taxiuri
60.22 
49.39 
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
60.21 
60.23 
Code: 60.23 
49.41 
Transporturi rutiere de mărfuri
60.24 
49.42 
Servicii de mutare
60.24 
49.50 
Transporturi prin conducte
60.30 
50.10 
Transporturi maritime şi costiere de pasageri
61.10 
50.20 
Transporturi maritime şi costiere de marfă
61.10 
50.30 
Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
61.20 
50.40 
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
61.20 
51.10 
Transporturi aeriene de pasageri
62.10 
62.20 
Code: 62.20 
51.21 
Transporturi aeriene de marfă
62.10 
62.20 
Code: 62.20 
51.22 
Transporturi spaţiale
62.30 
52.10 
Depozitări
63.12 
52.21 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
11.10 
50.20 
Code: 50.20 
60.10 
Code: 60.10 
63.21 
Code: 63.21 
52.22 
Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
11.10 
61.10 
Code: 61.10 
61.20 
Code: 61.20 
63.22 
Code: 63.22 
52.23 
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
62.30 
63.23 
Code: 63.23 
52.24 
Manipulări
63.11 
52.29 
Alte activităţi anexe transporturilor
63.40 
53.10 
Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
64.11 
53.20 
Alte activităţi poştale şi de curier
64.12 
55.10 
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
55.10 

Page 19/26  
Top