CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
43.29 
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
29.22 
45.31 
Code: 45.31 
45.32 
Code: 45.32 
45.34 
Code: 45.34 
43.31 
Lucrări de ipsoserie
45.41 
43.32 
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
20.30 
25.23 
Code: 25.23 
28.12 
Code: 28.12 
45.42 
Code: 45.42 
43.33 
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
45.43 
43.34 
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
45.44 
43.39 
Alte lucrări de finisare
45.45 
43.91 
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
20.30 
45.22 
Code: 45.22 
43.99 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
45.21 
45.22 
Code: 45.22 
45.24 
Code: 45.24 
45.25 
Code: 45.25 
45.45 
Code: 45.45 
45.50 
Code: 45.50 
45.11 
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
50.10 
45.19 
Comerţ cu alte autovehicule
50.10 
45.20 
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
50.20 
45.31 
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
50.30 
45.32 
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
50.30 
45.40 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
50.40 
46.11 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
51.11 
46.12 
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
51.12 
46.13 
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
51.13 
46.14 
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
51.14 
46.15 
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
51.15 
46.16 
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
51.16 
46.17 
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
51.17 
46.18 
Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
51.18 
46.19 
Intermedieri în comerţul cu produse diverse
51.19 
46.21 
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
51.21 
51.25 
Code: 51.25 
46.22 
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
51.22 
46.23 
Comerţ cu ridicata al animalelor vii
51.23 
46.24 
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
51.24 

Page 16/26  
Top