CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)
Source classification: NACE_1_1 (not translated)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Colectarea deşeurilor nepericuloase
90.02 
90.03 
Code: 90.03 
38.12 
Colectarea deşeurilor periculoase
23.30 
40.11 
Code: 40.11 
90.02 
Code: 90.02 
38.21 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
14.50 
24.15 
Code: 24.15 
90.02 
Code: 90.02 
38.22 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
23.30 
90.02 
Code: 90.02 
38.31 
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
37.10 
38.32 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
37.10 
37.20 
Code: 37.20 
39.00 
Activităţi şi servicii de decontaminare
90.03 
41.10 
Dezvoltare (promovare) imobiliară
70.11 
41.20 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
20.30 
25.23 
Code: 25.23 
28.11 
Code: 28.11 
45.21 
Code: 45.21 
45.23 
Code: 45.23 
42 
Lucrări de geniu civil
70.11 
42.11 
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
45.23 
42.12 
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
45.21 
45.23 
Code: 45.23 
42.13 
Construcţia de poduri şi tuneluri
45.21 
42.21 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
45.21 
45.24 
Code: 45.24 
45.25 
Code: 45.25 
42.22 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
45.21 
42.91 
Construcţii hidrotehnice
45.24 
42.99 
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
45.21 
45.23 
Code: 45.23 
43.11 
Lucrări de demolare a construcţiilor
45.11 
43.12 
Lucrări de pregătire a terenului
45.11 
43.13 
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
45.12 
43.21 
Lucrări de instalaţii electrice
45.31 
45.34 
Code: 45.34 
43.22 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
28.22 
45.31 
Code: 45.31 
45.33 
Code: 45.33 

Page 15/26  
Top