CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
90.03 
81.29 
Alte activităţi de curăţenie
91.11 
94.11 
Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
91.12 
94.12 
Activităţi ale organizaţiilor profesionale
91.20 
94.20 
Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
91.31 
94.91 
Activităţi ale organizaţiilor religioase
91.32 
94.92 
Activităţi ale organizaţiilor politice
91.33 
94.99 
Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
92.11 
59.11 
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
59.12 
Code: 59.12 
Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
59.20 
Code: 59.20 
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
92.12 
59.13 
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
92.13 
59.14 
Proiecţia de filme cinematografice
92.20 
59.11 
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
59.20 
Code: 59.20 
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
60.10 
Code: 60.10 
Activităţi de difuzare a programelor de radio
60.20 
Code: 60.20 
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
92.31 
90.01 
Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
90.02 
Code: 90.02 
Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
90.03 
Code: 90.03 
Activităţi de creaţie artistică
92.32 
79.90 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
90.02 
Code: 90.02 
Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
90.04 
Code: 90.04 
Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
92.33 
93.21 
Bâlciuri şi parcuri de distracţii
92.34 
79.90 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
85.52 
Code: 85.52 
Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
90.01 
Code: 90.01 
Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
90.02 
Code: 90.02 
Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
93.29 
Code: 93.29 
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
92.40 
63.91 
Activităţi ale agenţiilor de ştiri
74.20 
Code: 74.20 
Activităţi fotografice
90.03 
Code: 90.03 
Activităţi de creaţie artistică
92.51 
91.01 
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
92.52 
91.02 
Activităţi ale muzeelor
91.03 
Code: 91.03 
Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
92.53 
91.04 
Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
92.61 
93.11 
Activităţi ale bazelor sportive
92.62 
79.90 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
85.51 
Code: 85.51 
Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
93.11 
Code: 93.11 
Activităţi ale bazelor sportive
93.12 
Code: 93.12 
Activităţi ale cluburilor sportive

Page 25/26  
Top