CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
88.99 
Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
75.22 
84.22 
Activităţi de apărare naţională
75.23 
84.23 
Activităţi de justiţie
75.24 
84.24 
Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
75.25 
84.25 
Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
75.30 
84.30 
Activităţi de protecţie socială obligatorie
80.10 
85.10 
Învăţământ preşcolar
85.20 
Code: 85.20 
Învăţământ primar
80.21 
85.31 
Învăţământ secundar general
80.22 
85.32 
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
80.30 
85.41 
Învăţământ superior non-universitar
85.42 
Code: 85.42 
Învăţământ superior universitar
80.41 
85.53 
Şcoli de conducere (pilotaj)
80.42 
85.32 
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
85.51 
Code: 85.51 
Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
85.52 
Code: 85.52 
Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
85.59 
Code: 85.59 
Alte forme de învăţământ n.c.a.
85.11 
86.10 
Activităţi de asistenţă spitalicească
87.20 
Code: 87.20 
Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
85.12 
86.21 
Activităţi de asistenţă medicală generală
86.22 
Code: 86.22 
Activităţi de asistenţă medicală specializată
85.13 
86.23 
Activităţi de asistenţă stomatologică
85.14 
86.90 
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
87.10 
Code: 87.10 
Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
87.20 
Code: 87.20 
Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
87.30 
Code: 87.30 
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
85.20 
75.00 
Activităţi veterinare
85.31 
87.20 
Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
87.30 
Code: 87.30 
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
87.90 
Code: 87.90 
Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
85.32 
88.10 
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
88.91 
Code: 88.91 
Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
88.99 
Code: 88.99 
Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
90.01 
37.00 
Colectarea şi epurarea apelor uzate
90.02 
38.11 
Colectarea deşeurilor nepericuloase
38.12 
Code: 38.12 
Colectarea deşeurilor periculoase
38.21 
Code: 38.21 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
38.22 
Code: 38.22 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
90.03 
38.11 
Colectarea deşeurilor nepericuloase
39.00 
Code: 39.00 
Activităţi şi servicii de decontaminare

Page 24/26  
Top