CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
71.11 
Activităţi de arhitectură
71.12 
Code: 71.12 
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
74.20 
Code: 74.20 
Activităţi fotografice
74.90 
Code: 74.90 
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
74.30 
71.20 
Activităţi de testări şi analize tehnice
74.40 
73.11 
Activităţi ale agenţiilor de publicitate
73.12 
Code: 73.12 
Servicii de reprezentare media
74.50 
78.10 
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
78.20 
Code: 78.20 
Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
78.30 
Code: 78.30 
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
74.60 
74.90 
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
80.10 
Code: 80.10 
Activităţi de protecţie şi gardă
80.20 
Code: 80.20 
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
80.30 
Code: 80.30 
Activităţi de investigaţii
74.70 
81.21 
Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
81.22 
Code: 81.22 
Activităţi specializate de curăţenie
81.29 
Code: 81.29 
Alte activităţi de curăţenie
74.81 
74.20 
Activităţi fotografice
74.82 
82.92 
Activităţi de ambalare
74.85 
74.30 
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
82.11 
Code: 82.11 
Activităţi combinate de secretariat
82.19 
Code: 82.19 
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
82.99 
Code: 82.99 
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
74.86 
82.20 
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
74.87 
59.20 
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
63.99 
Code: 63.99 
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
74.10 
Code: 74.10 
Activităţi de design specializat
74.90 
Code: 74.90 
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
77.40 
Code: 77.40 
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
82.30 
Code: 82.30 
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
82.91 
Code: 82.91 
Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
82.99 
Code: 82.99 
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
75.11 
84.11 
Servicii de administraţie publică generală
75.12 
84.12 
Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
75.13 
82.99 
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
84.13 
Code: 84.13 
Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
75.14 
81.10 
Activităţi de servicii suport combinate
84.11 
Code: 84.11 
Servicii de administraţie publică generală
91.01 
Code: 91.01 
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
75.21 
84.21 
Activităţi de afaceri externe

Page 23/26  
Top