CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
62.02 
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
72.21 
58.21 
Activităţi de editare a jocurilor de calculator
58.29 
Code: 58.29 
Activităţi de editare a altor produse software
62.01 
Code: 62.01 
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
72.22 
62.01 
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
62.02 
Code: 62.02 
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
62.09 
Code: 62.09 
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
72.30 
62.03 
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
63.11 
Code: 63.11 
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
82.19 
Code: 82.19 
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
72.40 
58.11 
Activităţi de editare a cărţilor
58.12 
Code: 58.12 
Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
58.13 
Code: 58.13 
Activităţi de editare a ziarelor
58.14 
Code: 58.14 
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
58.19 
Code: 58.19 
Alte activităţi de editare
58.21 
Code: 58.21 
Activităţi de editare a jocurilor de calculator
58.29 
Code: 58.29 
Activităţi de editare a altor produse software
59.20 
Code: 59.20 
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
60.10 
Code: 60.10 
Activităţi de difuzare a programelor de radio
60.20 
Code: 60.20 
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
62.01 
Code: 62.01 
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
63.11 
Code: 63.11 
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
63.12 
Code: 63.12 
Activităţi ale portalurilor web
72.50 
33.12 
Repararea maşinilor
95.11 
Code: 95.11 
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
72.60 
62.09 
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
73.10 
72.11 
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
72.19 
Code: 72.19 
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
72.20 
Code: 72.20 
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
73.20 
72.20 
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
74.11 
69.10 
Activităţi juridice
74.12 
69.20 
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
74.13 
73.20 
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
74.14 
02.40 
Activităţi de servicii anexe silviculturii
70.21 
Code: 70.21 
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
70.22 
Code: 70.22 
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
74.90 
Code: 74.90 
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
85.60 
Code: 85.60 
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
74.15 
64.20 
Activităţi ale holdingurilor
70.10 
Code: 70.10 
Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate

Page 22/26  
Top