CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
64.91 
Leasing financiar
65.22 
64.92 
Alte activităţi de creditare
64.99 
Code: 64.99 
Alte intermedieri financiare n.c.a.
65.23 
64.20 
Activităţi ale holdingurilor
64.30 
Code: 64.30 
Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
64.99 
Code: 64.99 
Alte intermedieri financiare n.c.a.
66.01 
65.11 
Activităţi de asigurări de viaţă
65.20 
Code: 65.20 
Activităţi de reasigurare
66.02 
65.20 
Activităţi de reasigurare
65.30 
Code: 65.30 
Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
66.03 
65.12 
Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
65.20 
Code: 65.20 
Activităţi de reasigurare
67.11 
66.11 
Administrarea pieţelor financiare
67.12 
66.12 
Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
66.30 
Code: 66.30 
Activităţi de administrare a fondurilor
67.13 
66.12 
Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
66.19 
Code: 66.19 
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
67.20 
66.21 
Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
66.22 
Code: 66.22 
Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
66.29 
Code: 66.29 
Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
70.11 
41.10 
Dezvoltare (promovare) imobiliară
42 
Code: 42 
Lucrări de geniu civil
70.12 
68.10 
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
70.20 
68.20 
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
70.31 
68.31 
Agenţii imobiliare
70.32 
68.32 
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
81.10 
Code: 81.10 
Activităţi de servicii suport combinate
71.10 
77.11 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
71.21 
77.12 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
77.39 
Code: 77.39 
Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
71.22 
77.34 
Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă
71.23 
77.35 
Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian
71.31 
77.31 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
71.32 
77.32 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
77.39 
Code: 77.39 
Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
71.33 
77.33 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
71.34 
77.39 
Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
71.40 
77.21 
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
77.22 
Code: 77.22 
Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
77.29 
Code: 77.29 
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

Page 21/26  
Top