CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
49.32 
Transporturi cu taxiuri
60.23 
49.39 
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
60.24 
49.41 
Transporturi rutiere de mărfuri
49.42 
Code: 49.42 
Servicii de mutare
60.30 
49.50 
Transporturi prin conducte
61.10 
50.10 
Transporturi maritime şi costiere de pasageri
50.20 
Code: 50.20 
Transporturi maritime şi costiere de marfă
52.22 
Code: 52.22 
Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
61.20 
50.30 
Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
50.40 
Code: 50.40 
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
52.22 
Code: 52.22 
Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
62.10 
51.10 
Transporturi aeriene de pasageri
51.21 
Code: 51.21 
Transporturi aeriene de marfă
62.20 
51.10 
Transporturi aeriene de pasageri
51.21 
Code: 51.21 
Transporturi aeriene de marfă
62.30 
51.22 
Transporturi spaţiale
52.23 
Code: 52.23 
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
63.11 
52.24 
Manipulări
63.12 
52.10 
Depozitări
63.21 
52.21 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
63.22 
52.22 
Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
85.32 
Code: 85.32 
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
63.23 
52.23 
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
85.32 
Code: 85.32 
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
63.30 
79.11 
Activităţi ale agenţiilor turistice
79.12 
Code: 79.12 
Activităţi ale tur-operatorilor
79.90 
Code: 79.90 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
63.40 
52.29 
Alte activităţi anexe transporturilor
74.90 
Code: 74.90 
Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
64.11 
53.10 
Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
82.19 
Code: 82.19 
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
64.12 
53.20 
Alte activităţi poştale şi de curier
64.20 
60.10 
Activităţi de difuzare a programelor de radio
60.20 
Code: 60.20 
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
61.10 
Code: 61.10 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
61.20 
Code: 61.20 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
61.30 
Code: 61.30 
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
61.90 
Code: 61.90 
Alte activităţi de telecomunicaţii
65.11 
64.11 
Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
65.12 
64.19 
Alte activităţi de intermedieri monetare

Page 20/26  
Top