CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
43.91 
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
43.99 
Code: 43.99 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
45.23 
41.20 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
42.11 
Code: 42.11 
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
42.12 
Code: 42.12 
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
42.99 
Code: 42.99 
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
45.24 
42.21 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
42.91 
Code: 42.91 
Construcţii hidrotehnice
43.99 
Code: 43.99 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
45.25 
42.21 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
43.99 
Code: 43.99 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
45.31 
43.21 
Lucrări de instalaţii electrice
43.22 
Code: 43.22 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
43.29 
Code: 43.29 
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
80.20 
Code: 80.20 
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
45.32 
43.29 
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
45.33 
43.22 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
45.34 
43.21 
Lucrări de instalaţii electrice
43.29 
Code: 43.29 
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
45.41 
43.31 
Lucrări de ipsoserie
45.42 
43.32 
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
45.43 
43.33 
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
45.44 
43.34 
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
45.45 
43.39 
Alte lucrări de finisare
43.99 
Code: 43.99 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
45.50 
43.99 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
50.10 
45.11 
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
45.19 
Code: 45.19 
Comerţ cu alte autovehicule
50.20 
45.20 
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
52.21 
Code: 52.21 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
50.30 
45.31 
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
45.32 
Code: 45.32 
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
50.40 
45.40 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
50.50 
47.30 
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
51.11 
46.11 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
51.12 
46.12 
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
51.13 
46.13 
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
51.14 
46.14 
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
51.15 
46.15 
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
51.16 
46.16 
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele

Page 16/26  
Top