CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
32.40 
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
33.19 
Code: 33.19 
Repararea altor echipamente
36.61 
32.13 
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
36.62 
22.19 
Fabricarea altor produse din cauciuc
32.91 
Code: 32.91 
Fabricarea măturilor şi periilor
36.63 
13.99 
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
15.12 
Code: 15.12 
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
16.29 
Code: 16.29 
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
17.29 
Code: 17.29 
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
20.51 
Code: 20.51 
Fabricarea explozivilor
22.19 
Code: 22.19 
Fabricarea altor produse din cauciuc
22.23 
Code: 22.23 
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
22.29 
Code: 22.29 
Fabricarea altor produse din material plastic
25.99 
Code: 25.99 
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
28.99 
Code: 28.99 
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
30.92 
Code: 30.92 
Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi
32.99 
Code: 32.99 
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
37.10 
38.31 
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
38.32 
Code: 38.32 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
37.20 
38.32 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
40.11 
35.11 
Producţia de energie electrică
38.12 
Code: 38.12 
Colectarea deşeurilor periculoase
40.12 
35.12 
Transportul energiei electrice
40.13 
35.13 
Distribuţia energiei electrice
35.14 
Code: 35.14 
Comercializarea energiei electrice
40.21 
35.21 
Producţia gazelor
40.22 
35.22 
Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
35.23 
Code: 35.23 
Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
40.30 
35.30 
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
41.00 
36.00 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
45.11 
43.11 
Lucrări de demolare a construcţiilor
43.12 
Code: 43.12 
Lucrări de pregătire a terenului
45.12 
43.13 
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
45.21 
41.20 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
42.12 
Code: 42.12 
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
42.13 
Code: 42.13 
Construcţia de poduri şi tuneluri
42.21 
Code: 42.21 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
42.22 
Code: 42.22 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
42.99 
Code: 42.99 
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
43.99 
Code: 43.99 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

Page 15/26  
Top