CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
35.20 
30.20 
Fabricarea materialului rulant
33.17 
Code: 33.17 
Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
35.30 
28.99 
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
30.30 
Code: 30.30 
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
33.16 
Code: 33.16 
Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
35.41 
30.91 
Fabricarea de motociclete
35.42 
30.92 
Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi
35.43 
30.92 
Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi
33.17 
Code: 33.17 
Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
35.50 
28.22 
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
30.99 
Code: 30.99 
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
31.01 
Code: 31.01 
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
33.11 
Code: 33.11 
Repararea articolelor fabricate din metal
33.17 
Code: 33.17 
Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
36 
33.20 
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
36.11 
29.32 
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
30.11 
Code: 30.11 
Construcţia de nave şi structuri plutitoare
30.20 
Code: 30.20 
Fabricarea materialului rulant
30.30 
Code: 30.30 
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
31.01 
Code: 31.01 
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
31.02 
Code: 31.02 
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
31.09 
Code: 31.09 
Fabricarea de mobilă n.c.a.
95.24 
Code: 95.24 
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
36.12 
28.23 
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
31.01 
Code: 31.01 
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
95.24 
Code: 95.24 
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
36.13 
31.02 
Fabricarea de mobilă pentru bucătării
95.24 
Code: 95.24 
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
36.14 
31.09 
Fabricarea de mobilă n.c.a.
95.24 
Code: 95.24 
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
36.15 
31.03 
Fabricarea de saltele şi somiere
36.21 
32.11 
Baterea monedelor
36.22 
32.12 
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
36.30 
32.20 
Fabricarea instrumentelor muzicale
33.19 
Code: 33.19 
Repararea altor echipamente
95.29 
Code: 95.29 
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
36.40 
32.30 
Fabricarea articolelor pentru sport
32.99 
Code: 32.99 
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
36.50 
26.40 
Fabricarea produselor electronice de larg consum
28.99 
Code: 28.99 
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

Page 14/26  
Top