CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
26.40 
Fabricarea produselor electronice de larg consum
26.70 
Code: 26.70 
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
28.23 
Code: 28.23 
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
33.13 
Code: 33.13 
Repararea echipamentelor electronice şi optice
33 
33.20 
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
33.10 
26.60 
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
32.50 
Code: 32.50 
Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
32.99 
Code: 32.99 
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
33.13 
Code: 33.13 
Repararea echipamentelor electronice şi optice
33.14 
Code: 33.14 
Repararea echipamentelor electrice
33.20 
26.51 
Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
26.70 
Code: 26.70 
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
28.29 
Code: 28.29 
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
28.99 
Code: 28.99 
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
32.50 
Code: 32.50 
Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
33.13 
Code: 33.13 
Repararea echipamentelor electronice şi optice
33.14 
Code: 33.14 
Repararea echipamentelor electrice
33.30 
33.20 
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
33.40 
26.70 
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
27.31 
Code: 27.31 
Fabricarea de cabluri cu fibră optică
28.99 
Code: 28.99 
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
32.50 
Code: 32.50 
Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
33.13 
Code: 33.13 
Repararea echipamentelor electronice şi optice
33.50 
26.52 
Producţia de ceasuri
32.12 
Code: 32.12 
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
32.13 
Code: 32.13 
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
33.13 
Code: 33.13 
Repararea echipamentelor electronice şi optice
34 
33.20 
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
34.10 
28.92 
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
29.10 
Code: 29.10 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
30.91 
Code: 30.91 
Fabricarea de motociclete
34.20 
29.20 
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
33.11 
Code: 33.11 
Repararea articolelor fabricate din metal
34.30 
28.11 
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.)
29.32 
Code: 29.32 
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
35 
33.20 
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
35.11 
30.11 
Construcţia de nave şi structuri plutitoare
33.15 
Code: 33.15 
Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
35.12 
30.12 
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
33.15 
Code: 33.15 
Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

Page 13/26  
Top