CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
93.19 
Alte activităţi sportive
93.29 
Code: 93.29 
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
92.71 
92.00 
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
92.72 
01.62 
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
78.10 
Code: 78.10 
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
79.90 
Code: 79.90 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
93.29 
Code: 93.29 
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
93.01 
96.01 
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
93.02 
96.02 
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
93.03 
96.03 
Activităţi de pompe funebre şi similare
93.04 
93.13 
Activităţi ale centrelor de fitness
96.04 
Code: 96.04 
Activităţi de întreţinere corporală
93.05 
85.51 
Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
96.09 
Code: 96.09 
Alte activităţi de servicii n.c.a.
95.00 
97.00 
Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
96.00 
98.10 
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
97.00 
98.20 
Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
99.00 
99.00 
Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

Page 26/26  
Top