CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
01.47 
Creşterea păsărilor
01.25 
01.44 
Creşterea cămilelor şi a camelidelor
01.49 
Code: 01.49 
Creşterea altor animale
03.22 
Code: 03.22 
Acvacultura în ape dulci
01.30 
01.50 
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
01.41 
01.61 
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
01.63 
Code: 01.63 
Activităţi după recoltare
01.64 
Code: 01.64 
Pregătirea seminţelor
10.39 
Code: 10.39 
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
81.30 
Code: 81.30 
Activităţi de înteţinere peisagistică
01.42 
01.62 
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
01.50 
01.70 
Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
94.99 
Code: 94.99 
Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
02.01 
01.29 
Cultivarea altor plante permanente
02.10 
Code: 02.10 
Silvicultură şi alte activităţi forestiere
02.20 
Code: 02.20 
Exploatarea forestieră
02.30 
Code: 02.30 
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
16.10 
Code: 16.10 
Tăierea şi rindeluirea lemnului
02.02 
02.40 
Activităţi de servicii anexe silviculturii
05.01 
03.11 
Pescuitul maritim
03.12 
Code: 03.12 
Pescuitul în ape dulci
70.22 
Code: 70.22 
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
05.02 
03.21 
Acvacultura maritimă
03.22 
Code: 03.22 
Acvacultura în ape dulci
10.10 
05.10 
Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
09.90 
Code: 09.90 
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
19.20 
Code: 19.20 
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
10.20 
05.20 
Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
09.90 
Code: 09.90 
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
19.20 
Code: 19.20 
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
10.30 
08.92 
Extracţia turbei
09.90 
Code: 09.90 
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
19.20 
Code: 19.20 
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
11.10 
06.10 
Extracţia petrolului brut
06.20 
Code: 06.20 
Extracţia gazelor naturale
09.10 
Code: 09.10 
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
52.21 
Code: 52.21 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
52.22 
Code: 52.22 
Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
11.20 
09.10 
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
12.00 
07.21 
Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

Page 2/26  
Top