CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: NACE_1_1 (not translated)
Target classification: Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
01.11 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
01.12 
Code: 01.12 
Cultivarea orezului
01.13 
Code: 01.13 
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
01.14 
Code: 01.14 
Cultivarea trestiei de zahăr
01.15 
Code: 01.15 
Cultivarea tutunului
01.16 
Code: 01.16 
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
01.19 
Code: 01.19 
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
01.26 
Code: 01.26 
Cultivarea fructelor oleaginoase
01.28 
Code: 01.28 
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
01.29 
Code: 01.29 
Cultivarea altor plante permanente
01.63 
Code: 01.63 
Activităţi după recoltare
01.64 
Code: 01.64 
Pregătirea seminţelor
01.12 
01.11 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
01.13 
Code: 01.13 
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
01.19 
Code: 01.19 
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
01.25 
Code: 01.25 
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
01.28 
Code: 01.28 
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
01.30 
Code: 01.30 
Cultivarea plantelor pentru înmulţire
01.64 
Code: 01.64 
Pregătirea seminţelor
02.10 
Code: 02.10 
Silvicultură şi alte activităţi forestiere
02.30 
Code: 02.30 
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
01.13 
01.21 
Cultivarea strugurilor
01.22 
Code: 01.22 
Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
01.23 
Code: 01.23 
Cultivarea fructelor citrice
01.24 
Code: 01.24 
Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
01.25 
Code: 01.25 
Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
01.26 
Code: 01.26 
Cultivarea fructelor oleaginoase
01.27 
Code: 01.27 
Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
01.28 
Code: 01.28 
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
01.63 
Code: 01.63 
Activităţi după recoltare
01.64 
Code: 01.64 
Pregătirea seminţelor
02.30 
Code: 02.30 
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
10.41 
Code: 10.41 
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
11.02 
Code: 11.02 
Fabricarea vinurilor din struguri
01.21 
01.41 
Creşterea bovinelor de lapte
01.42 
Code: 01.42 
Creşterea altor bovine
01.22 
01.43 
Creşterea cailor şi a altor cabaline
01.45 
Code: 01.45 
Creşterea ovinelor şi caprinelor
01.49 
Code: 01.49 
Creşterea altor animale
01.23 
01.46 
Creşterea porcinelor

Page 1/26  
Top