CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
24.10 
Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
27.10 
Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
24.20 
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
27.22 
Produkcja rur stalowych
24.31 
Produkcja prętów ciągnionych na zimno
27.31 
Ciągnienie na zimno
24.32 
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
27.32 
Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
24.33 
Produkcja wyrobów formowanych na zimno
27.33 
Formowanie i składanie na zimno
28.11 
Code: 28.11 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
24.34 
Produkcja drutu
27.34 
Produkcja drutów
24.41 
Produkcja metali szlachetnych
27.41 
Produkcja metali szlachetnych
24.42 
Produkcja aluminium
27.42 
Produkcja aluminium
24.43 
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
27.43 
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.44 
Produkcja miedzi
27.44 
Produkcja miedzi
24.45 
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
27.45 
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.46 
Wytwarzanie paliw jądrowych
23.30 
Przetwarzanie paliw jądrowych
24.51 
Odlewnictwo żeliwa
27.21 
Produkcja odlewanych rur żeliwnych
27.51 
Code: 27.51 
Odlewnictwo żeliwa
24.52 
Odlewnictwo staliwa
27.52 
Odlewnictwo staliwa
24.53 
Odlewnictwo metali lekkich
27.53 
Odlewnictwo metali lekkich
24.54 
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
27.54 
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
25.11 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
28.11 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12 
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
28.12 
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.21 
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
28.22 
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.29 
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
28.21 
Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.30 
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
28.30 
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.40 
Produkcja broni i amunicji
29.60 
Produkcja broni i amunicji
25.50 
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
28.40 
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.61 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.51 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62 
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
28.52 
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.71 
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
28.61 
Produkcja wyrobów nożowniczych
28.75 
Code: 28.75 
Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
25.72 
Produkcja zamków i zawiasów
28.63 
Produkcja zamków i zawiasów
28.75 
Code: 28.75 
Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
25.73 
Produkcja narzędzi
28.62 
Produkcja narzędzi
29.56 
Code: 29.56 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
25.91 
Produkcja pojemników metalowych
28.71 
Produkcja pojemników metalowych
25.92 
Produkcja opakowań z metali lekkich
28.72 
Produkcja opakowań z metali lekkich
25.93 
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
28.73 
Produkcja wyrobów z drutu
28.74 
Code: 28.74 
Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
25.94 
Produkcja złączy i śrub
28.74 
Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
25.99 
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.43 
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
28.75 
Code: 28.75 
Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Page 8/26  
Top