CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
71.33 
Wynajem maszyn i sprzętu biurowego łącznie z komputerami
77.34 
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
71.22 
Wynajem środków transportu wodnego
77.35 
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
71.23 
Wynajem środków transportu lotniczego
77.39 
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
71.21 
Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.32 
Code: 71.32 
Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i lądowych
71.34 
Code: 71.34 
Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowany
77.40 
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
74.87 
Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10 
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
74.50 
Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
92.72 
Code: 92.72 
Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
78.20 
Działalność agencji pracy tymczasowej
74.50 
Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
78.30 
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
74.50 
Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
79.11 
Działalność agentów i pośredników turystycznych
63.30 
Działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozostała działalność związana z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.12 
Działalność organizatorów turystyki
63.30 
Działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozostała działalność związana z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.90 
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane
63.30 
Działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycieczek; pozostała działalność związana z turystyką, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.32 
Code: 92.32 
Działalność obiektów kulturalnych
92.34 
Code: 92.34 
Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.62 
Code: 92.62 
Pozostała działalność związana ze sportem
92.72 
Code: 92.72 
Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.10 
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
74.60 
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
80.20 
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
45.31 
Wykonywanie instalacji elektrycznych
74.60 
Code: 74.60 
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
80.30 
Działalność detektywistyczna
74.60 
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
81.10 
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
70.32 
Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
75.14 
Code: 75.14 
Pomocnicza działalność usługowa na rzecz całej administracji państwowej
81.21 
Sprzątanie budynków niespecjalistyczne
74.70 
Sprzątanie i czyszczenie obiektów
81.22 
Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
74.70 
Sprzątanie i czyszczenie obiektów
81.29 
Sprzątanie pozostałe
74.70 
Sprzątanie i czyszczenie obiektów
90.03 
Code: 90.03 
Usługi sanitarne, konserwacja i podobna działalność
81.30 
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
01.41 
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi; architektura krajobrazu
82.11 
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
74.85 
Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
82.19 
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
64.11 
Działalność poczty państwowej
72.30 
Code: 72.30 
Przetwarzanie danych
74.85 
Code: 74.85 
Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
82.20 
Działalność centrów telefonicznych (call center)
74.86 
Działalność centrów obsługi telefonicznej
82.30 
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
74.87 
Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.91 
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
74.87 
Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.92 
Działalność związana z pakowaniem
74.82 
Działalność związana z pakowaniem
82.99 
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
74.85 
Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
74.87 
Code: 74.87 
Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
75.13 
Code: 75.13 
Kierowanie i udział w pracach mających na celu zwiększenia efektywności gospodarowania

Page 23/26  
Top