CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
35.30 
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
33.17 
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
35.20 
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego
35.43 
Code: 35.43 
Produkcja wózków inwalidzkich
35.50 
Code: 35.50 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.19 
Naprawa pozostałych urządzeń
17.40 
Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży
17.52 
Code: 17.52 
Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
20.40 
Code: 20.40 
Produkcja opakowań drewnianych
20.51 
Code: 20.51 
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
25.13 
Code: 25.13 
Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
25.21 
Code: 25.21 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
25.24 
Code: 25.24 
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
26.15 
Code: 26.15 
Produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła, łącznie ze szkłem technicznym
26.40 
Code: 26.40 
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
26.81 
Code: 26.81 
Produkcja artykułów ściernych
36.30 
Code: 36.30 
Produkcja instrumentów muzycznych
36.50 
Code: 36.50 
Produkcja gier i zabawek
33.20 
Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
25.21 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
26.15 
Code: 26.15 
Produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła, łącznie ze szkłem technicznym
26.40 
Code: 26.40 
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
26.81 
Code: 26.81 
Produkcja artykułów ściernych
28 
Code: 28 
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
29 
Code: 29 
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
30 
Code: 30 
PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
31 
Code: 31 
PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
32 
Code: 32 
PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH
33 
Code: 33 
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARKÓW I ZEGARÓW
33.30 
Code: 33.30 
Produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
34 
Code: 34 
PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP
35 
Code: 35 
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
36 
Code: 36 
PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
35.11 
Wytwarzanie energii elektrycznej
40.11 
Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12 
Przesyłanie energii elektrycznej
40.12 
Przesyłanie energii elektrycznej
35.13 
Dystrybucja energii elektrycznej
40.13 
Dystrybucja i obrót energią elektryczną
35.14 
Handel energią elektryczną
40.13 
Dystrybucja i obrót energią elektryczną
35.21 
Wytwarzanie paliw gazowych
40.21 
Wytwarzanie gazu
35.22 
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
40.22 
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.23 
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
40.22 
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
35.30 
Zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
40.30 
Zaopatrywanie w parę i gorącą wodę
36.00 
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
41.00 
Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody
37.00 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
90.01 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne

Page 14/26  
Top