CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Naprawa metalowych wyrobów gotowych
34.20 
Produkcja nadwozi do pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep
35.50 
Code: 35.50 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.12 
Naprawa maszyn
28.52 
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
29.11 
Code: 29.11 
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
29.12 
Code: 29.12 
Produkcja pomp i sprężarek
29.13 
Code: 29.13 
Produkcja kurków i zaworów
29.14 
Code: 29.14 
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
29.21 
Code: 29.21 
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
29.22 
Code: 29.22 
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
29.23 
Code: 29.23 
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
29.24 
Code: 29.24 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.31 
Code: 29.31 
Produkcja ciągników rolniczych
29.32 
Code: 29.32 
Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
29.41 
Code: 29.41 
Produkcja przenośnych ręcznych narzędzi o napędzie mechanicznym
29.42 
Code: 29.42 
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu
29.43 
Code: 29.43 
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.51 
Code: 29.51 
Produkcja maszyn dla metalurgii
29.52 
Code: 29.52 
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
29.53 
Code: 29.53 
Produkcja maszyn dla przetwórstwa żywności, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu
29.54 
Code: 29.54 
Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
29.55 
Code: 29.55 
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
29.56 
Code: 29.56 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
72.50 
Code: 72.50 
Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących
33.13 
Naprawa urządzeń elektronicznych i optycznych
29.24 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.10 
Code: 31.10 
Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
31.62 
Code: 31.62 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.10 
Code: 32.10 
Produkcja diod, lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych
32.30 
Code: 32.30 
Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do nagrywania lub powielania dźwięku lub obrazu oraz związanych z nimi towarów
33.10 
Code: 33.10 
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
33.20 
Code: 33.20 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
33.40 
Code: 33.40 
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
33.50 
Code: 33.50 
Produkcja zegarków i zegarów
33.14 
Naprawa urządzeń elektrycznych
29.71 
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
31.10 
Code: 31.10 
Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
31.20 
Code: 31.20 
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
31.62 
Code: 31.62 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.10 
Code: 33.10 
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
33.20 
Code: 33.20 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
33.15 
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
35.11 
Produkcja i naprawa statków
35.12 
Code: 35.12 
Produkcja i naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych

Page 13/26  
Top