CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
31.09 
Produkcja pozostałych mebli
36.14 
Produkcja pozostałych mebli
32.11 
Produkcja monet
36.21 
Bicie monet
32.12 
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
33.50 
Produkcja zegarków i zegarów
36.22 
Code: 36.22 
Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.13 
Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
33.50 
Produkcja zegarków i zegarów
36.61 
Code: 36.61 
Produkcja imitacji biżuterii
32.20 
Produkcja instrumentów muzycznych
36.30 
Produkcja instrumentów muzycznych
32.30 
Produkcja sprzętu sportowego
19.30 
Produkcja obuwia
36.40 
Code: 36.40 
Produkcja sprzętu sportowego
32.40 
Produkcja gier i zabawek
36.50 
Produkcja gier i zabawek
32.50 
Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych
17.40 
Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży
24.42 
Code: 24.42 
Produkcja preparatów farmaceutycznych
25.13 
Code: 25.13 
Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
29.24 
Code: 29.24 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.10 
Code: 33.10 
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
33.20 
Code: 33.20 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
33.40 
Code: 33.40 
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
32.91 
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
36.62 
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
32.99 
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
18.10 
Produkcja odzieży skórzanej
18.24 
Code: 18.24 
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana
19.20 
Code: 19.20 
Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych, wyrobów rymarskich i uprzęży
20.51 
Code: 20.51 
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
20.52 
Code: 20.52 
Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
22.11 
Code: 22.11 
Wydawanie książek
25.13 
Code: 25.13 
Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
25.24 
Code: 25.24 
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
28.75 
Code: 28.75 
Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.10 
Code: 33.10 
Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
36.40 
Code: 36.40 
Produkcja sprzętu sportowego
36.63 
Code: 36.63 
Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.11 
Naprawa metalowych wyrobów gotowych
28.11 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
28.21 
Code: 28.21 
Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
28.22 
Code: 28.22 
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
28.30 
Code: 28.30 
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
28.61 
Code: 28.61 
Produkcja wyrobów nożowniczych
28.62 
Code: 28.62 
Produkcja narzędzi
28.63 
Code: 28.63 
Produkcja zamków i zawiasów
28.71 
Code: 28.71 
Produkcja pojemników metalowych
28.75 
Code: 28.75 
Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.60 
Code: 29.60 
Produkcja broni i amunicji

Page 12/26  
Top