CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
28.94 
Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
29.56 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.95 
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
29.55 
Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96 
Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
29.56 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.99 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.52 
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
29.56 
Code: 29.56 
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.62 
Code: 31.62 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.20 
Code: 33.20 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
33.40 
Code: 33.40 
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
35.30 
Code: 35.30 
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
36.50 
Code: 36.50 
Produkcja gier i zabawek
36.63 
Code: 36.63 
Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.10 
Produkcja pojazdów samochodowych
34.10 
Produkcja pojazdów mechanicznych
29.20 
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
34.20 
Produkcja nadwozi do pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep
29.31 
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
31.61 
Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.62 
Code: 31.62 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.32 
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
34.30 
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
36.11 
Code: 36.11 
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
30.11 
Produkcja statków i konstrukcji pływających
35.11 
Produkcja i naprawa statków
36.11 
Code: 36.11 
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
30.12 
Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
35.12 
Produkcja i naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych
30.20 
Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
31.62 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
35.20 
Code: 35.20 
Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego
36.11 
Code: 36.11 
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
30.30 
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
29.60 
Produkcja broni i amunicji
35.30 
Code: 35.30 
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
36.11 
Code: 36.11 
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
30.40 
Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
29.60 
Produkcja broni i amunicji
30.91 
Produkcja motocykli
34.10 
Produkcja pojazdów mechanicznych
35.41 
Code: 35.41 
Produkcja motocykli
30.92 
Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
35.42 
Produkcja rowerów
35.43 
Code: 35.43 
Produkcja wózków inwalidzkich
36.63 
Code: 36.63 
Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
30.99 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
35.50 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.01 
Produkcja mebli biurowych i sklepowych
35.50 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
36.11 
Code: 36.11 
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
36.12 
Code: 36.12 
Produkcja pozostałych mebli biurowych i sklepowych
31.02 
Produkcja mebli kuchennych
36.11 
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
36.13 
Code: 36.13 
Produkcja pozostałych mebli kuchennych
31.03 
Produkcja materaców
36.15 
Produkcja materaców
31.09 
Produkcja pozostałych mebli
36.11 
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia

Page 11/26  
Top