CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
22.11 
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
25.11 
Produkcja opon i dętek gumowych
25.12 
Code: 25.12 
Bieżnikowanie i regeneracja opon gumowych
22.19 
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
19.30 
Produkcja obuwia
25.13 
Code: 25.13 
Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
36.62 
Code: 36.62 
Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
36.63 
Code: 36.63 
Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.21 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
25.21 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
22.22 
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
25.22 
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23 
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
21.24 
Produkcja tapet
25.23 
Code: 25.23 
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
36.63 
Code: 36.63 
Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.29 
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
19.30 
Produkcja obuwia
25.24 
Code: 25.24 
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
36.63 
Code: 36.63 
Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.11 
Produkcja szkła płaskiego
26.11 
Produkcja szkła płaskiego
23.12 
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
26.12 
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13 
Produkcja szkła gospodarczego
26.13 
Produkcja szkła gospodarczego
23.14 
Produkcja włókien szklanych
26.14 
Produkcja włókien szklanych
23.19 
Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
26.15 
Produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła, łącznie ze szkłem technicznym
23.20 
Produkcja wyrobów ogniotrwałych
26.26 
Produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych
23.31 
Produkcja ceramicznych kafli i płytek
26.30 
Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.32 
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
26.40 
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.41 
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
26.21 
Produkcja ceramicznych wyrobów gospodarstwa domowego i ozdobnych
23.42 
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
26.22 
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43 
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
26.23 
Produkcja izolatorów ceramicznych i ceramicznych osłon izolacyjnych
23.44 
Produkcja pozostałych ceramicznych wyrobów technicznych
26.24 
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
31.62 
Code: 31.62 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.49 
Produkcja pozostałych wyrobów z ceramiki
26.25 
Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.51 
Produkcja cementu
26.51 
Produkcja cementu
23.52 
Produkcja wapna i gipsu
26.52 
Produkcja wapna
26.53 
Code: 26.53 
Produkcja gipsu
23.61 
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
26.61 
Produkcja wyrobów betonowych budowlanych
23.62 
Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
26.62 
Produkcja wyrobów gipsowych budowlanych
23.63 
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
26.63 
Produkcja masy betonowej
23.64 
Produkcja zaprawy murarskiej
26.64 
Produkcja zaprawy murarskiej
23.65 
Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
26.65 
Produkcja wyrobów włóknisto – cementowych
23.69 
Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
26.66 
Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, gipsowych i cementowych
23.70 
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
26.70 
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni ozdobnych i budowlanych
23.91 
Produkcja wyrobów ściernych
26.81 
Produkcja artykułów ściernych
23.99 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.82 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Page 7/26  
Top