CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
95.23 
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
52.74 
Naprawy, gdzie indziej niesklasyfikowane
95.24 
Naprawa mebli i wyposażenia domowego
36.11 
Produkcja krzeseł i mebli do siedzenia
36.12 
Code: 36.12 
Produkcja pozostałych mebli biurowych i sklepowych
36.13 
Code: 36.13 
Produkcja pozostałych mebli kuchennych
36.14 
Code: 36.14 
Produkcja pozostałych mebli
95.25 
Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
52.73 
Naprawy zegarków, zegarów i biżuterii
95.29 
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
17.40 
Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży
36.30 
Code: 36.30 
Produkcja instrumentów muzycznych
52.74 
Code: 52.74 
Naprawy, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.01 
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
93.01 
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02 
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
93.02 
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03 
Pogrzeby i działalność pokrewna
93.03 
Pogrzeby i działalność pokrewna
96.04 
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
93.04 
Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09 
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.05 
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
97.00 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
95.00 
Działalność gospodarstw domowych zatrudniających pracowników
98.10 
Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
96.00 
GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY
98.20 
Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
97.00 
GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
99.00 
Organizacje i zespoły eksterytorialne
99.00 
Organizacje i zespoły eksterytorialne

Page 26/26  
Top