CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
88.91 
Opieka dzienna nad dziećmi
85.32 
Opieka społeczna bez zakwaterowania
88.99 
Postała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
75.21 
Sprawy zagraniczne
85.32 
Code: 85.32 
Opieka społeczna bez zakwaterowania
90.01 
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
92.31 
Artystyczna i literacka działalność twórcza
92.34 
Code: 92.34 
Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.02 
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
92.31 
Artystyczna i literacka działalność twórcza
92.32 
Code: 92.32 
Działalność obiektów kulturalnych
92.34 
Code: 92.34 
Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.03 
Artystyczna i literacka działalność twórcza
92.31 
Artystyczna i literacka działalność twórcza
92.40 
Code: 92.40 
Działalność agencji informacyjnych
90.04 
Działalność obiektów kulturalnych
92.32 
Działalność obiektów kulturalnych
91.01 
Działalność bibliotek i archiwów
75.14 
Pomocnicza działalność usługowa na rzecz całej administracji państwowej
92.51 
Code: 92.51 
Działalność bibliotek i archiwów
91.02 
Działalność muzeów
92.52 
Działalność muzeów i ochrona zabytków
91.03 
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
92.52 
Działalność muzeów i ochrona zabytków
91.04 
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
92.53 
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
92.00 
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
92.71 
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
93.11 
Działalność obiektów sportowych
92.61 
Działalność obiektów sportowych i stadionów
92.62 
Code: 92.62 
Pozostała działalność związana ze sportem
93.12 
Działalność klubów sportowych
92.62 
Pozostała działalność związana ze sportem
93.13 
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.04 
Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
93.19 
Działalność związana ze sportem, pozostała
92.62 
Pozostała działalność związana ze sportem
93.21 
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
92.33 
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29 
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
92.34 
Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.62 
Code: 92.62 
Pozostała działalność związana ze sportem
92.72 
Code: 92.72 
Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
94.11 
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
91.11 
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12 
Działalność organizacji profesjonalnych
91.12 
Działalność organizacji profesjonalnych
94.20 
Działalność związków zawodowych
91.20 
Działalność związków zawodowych
94.91 
Działalność organizacji religijnych
91.31 
Działalność organizacji religijnych
94.92 
Działalność organizacji politycznych
91.32 
Działalność organizacji politycznych
94.99 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
01.50 
Łowiectwo, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, łącznie z pokrewną działalnością usługową
91.33 
Code: 91.33 
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.11 
Naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych
72.50 
Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących
95.12 
Naprawa sprzętu (tele)komunikacyjnego
32.20 
Produkcja nadajników telewizyjnych i Radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
52.74 
Code: 52.74 
Naprawy, gdzie indziej niesklasyfikowane
95.21 
Naprawa elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
52.72 
Naprawy elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
95.22 
Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego oraz artykułów użytku domowego i ogrodniczego
29.32 
Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
52.72 
Code: 52.72 
Naprawy elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
95.23 
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
52.71 
Naprawy obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych

Page 25/26  
Top