CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
92.20 
Działalność radiowa i telewizyjna
61.10 
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
64.20 
Telekomunikacja
61.20 
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
64.20 
Telekomunikacja
61.30 
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
64.20 
Telekomunikacja
61.90 
Działalność w zakresie telekomunikacji pozostałej
64.20 
Telekomunikacja
62.01 
Działalność w zakresie programowania
72.21 
Wydawanie oprogramowania
72.22 
Code: 72.22 
Pozostałe doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
72.40 
Code: 72.40 
Działalność związana z bazami danych
62.02 
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
72.10 
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.22 
Code: 72.22 
Pozostałe doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
62.03 
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
72.30 
Przetwarzanie danych
62.09 
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
30.02 
Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji
72.22 
Code: 72.22 
Pozostałe doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
72.60 
Code: 72.60 
Pozostała działalność związana z informatyką
63.11 
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
72.30 
Przetwarzanie danych
72.40 
Code: 72.40 
Działalność związana z bazami danych
63.12 
Działalność portali internetowych
72.40 
Działalność związana z bazami danych
63.91 
Działalność agencji informacyjnych
92.40 
Działalność agencji informacyjnych
63.99 
Działalność usługowa w zakresie informacji pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
74.87 
Prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.11 
Działalność banku centralnego
65.11 
Działalność banku centralnego
64.19 
Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
65.12 
Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20 
Działalność holdingów finansowych
65.23 
Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
74.15 
Code: 74.15 
Działalność w zakresie zarządzania holdingami
64.30 
Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
65.23 
Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.91 
Leasing finansowy
65.21 
Leasing finansowy
64.92 
Pozostałe formy udzielania kredytów
65.22 
Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99 
Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
65.22 
Pozostałe formy udzielania kredytów
65.23 
Code: 65.23 
Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
65.11 
Ubezpieczenia na życie
66.01 
Ubezpieczenia na życie
65.12 
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
66.03 
Ubezpieczenia inne niż na życie
65.20 
Reasekuracja
66.01 
Ubezpieczenia na życie
66.02 
Code: 66.02 
Fundusze emerytalno – rentowe
66.03 
Code: 66.03 
Ubezpieczenia inne niż na życie
65.30 
Fundusze emerytalne
66.02 
Fundusze emerytalno – rentowe
66.11 
Zarządzanie rynkami finansowymi
67.11 
Zarządzanie rynkiem finansowym
66.12 
Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
67.12 
Działalność maklerska i zarządzanie funduszami
67.13 
Code: 67.13 
Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.19 
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
67.13 
Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.21 
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
67.20 
Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi
66.22 
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
67.20 
Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno - rentowymi

Page 21/26  
Top