CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.76 
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.56 
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77 
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.57 
Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90 
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
51.90 
Pozostała sprzedaż hurtowa
47.11 
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
52.11 
Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.19 
Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
52.12 
Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21 
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.21 
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
52.27 
Code: 52.27 
Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
47.22 
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.22 
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych
47.23 
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.23 
Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
47.24 
Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.24 
Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych
47.25 
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.25 
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
47.26 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.26 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
47.29 
Sprzedaż detaliczna żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, pozostała
52.27 
Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
47.30 
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
50.50 
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
47.41 
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.42 
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.43 
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.45 
Sprzedaż detaliczna elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo - telewizyjnych
47.51 
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.41 
Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
47.52 
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.46 
Sprzedaż detaliczna wyrobów metalowych, farb i szkła
47.53 
Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników, pokryć ściennych i podłogowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.44 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
52.48 
Code: 52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.54 
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.45 
Sprzedaż detaliczna elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo - telewizyjnych
47.59 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.44 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
52.45 
Code: 52.45 
Sprzedaż detaliczna elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo - telewizyjnych
52.48 
Code: 52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.61 
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.47 
Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
47.62 
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.47 
Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
47.63 
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audio-wizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.45 
Sprzedaż detaliczna elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo - telewizyjnych
47.64 
Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.65 
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.71 
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.42 
Sprzedaż detaliczna odzieży
47.72 
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.43 
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
47.73 
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.31 
Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
47.74 
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych w wyspecjalizowanych sklepach
52.32 
Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i sprzętu ortopedycznego
47.75 
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.33 
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
47.76 
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.77 
Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.78 
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.48 
Pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach
47.79 
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
52.50 
Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
52.63 
Code: 52.63 
Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową

Page 18/26  
Top