CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.31 
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
51.31 
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
51.38 
Code: 51.38 
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami
46.32 
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
51.32 
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych
46.33 
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
51.33 
Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34 
Sprzedaż hurtowa napojów
51.34 
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
46.35 
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
51.35 
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36 
Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
51.36 
Sprzedaż hurtowa cukru i czekolady oraz wyrobów cukierniczych
46.37 
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
51.37 
Sprzedaż hurtowa kawy, herbaty, kakao i przypraw
46.38 
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
51.38 
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami
46.39 
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
51.39 
Niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.41 
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
51.41 
Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
46.42 
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
51.42 
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43 
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
51.43 
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo - telewizyjnych
51.47 
Code: 51.47 
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
46.44 
Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
51.44 
Sprzedaż hurtowa wyrobów: porcelanowych, szklanych, tapet i środków czyszczących
46.45 
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
51.45 
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46 
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
51.46 
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
46.47 
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
51.43 
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo - telewizyjnych
51.47 
Code: 51.47 
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
46.48 
Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
51.47 
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
46.49 
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
51.44 
Sprzedaż hurtowa wyrobów: porcelanowych, szklanych, tapet i środków czyszczących
51.47 
Code: 51.47 
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
46.51 
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
51.84 
Sprzedaż hurtowa komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
46.52 
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
51.43 
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo - telewizyjnych
51.86 
Code: 51.86 
Sprzedaż hurtowa pozostałych elektronicznych części i sprzętu
46.61 
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
51.88 
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników
46.62 
Sprzedaż hurtowa obrabiarek
51.81 
Sprzedaż hurtowa narzędzi mechanicznych
46.63 
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
51.82 
Sprzedaż hurtowa maszyn dla budownictwa, górnictwa i inżynierii wodnej i lądowej
46.64 
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
51.83 
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i dziewiarskich
46.65 
Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
51.85 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.66 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
51.85 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
46.69 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
51.87 
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
46.71 
Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
51.51 
Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych
46.72 
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
51.52 
Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73 
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.44 
Sprzedaż hurtowa wyrobów: porcelanowych, szklanych, tapet i środków czyszczących
51.47 
Code: 51.47 
Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
51.53 
Code: 51.53 
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74 
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.54 
Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75 
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.55 
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76 
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.55 
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Page 17/26  
Top