CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
27.90 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
31.20 
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
31.30 
Code: 31.30 
Produkcja izolowanych drutów i przewodów
31.62 
Code: 31.62 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.10 
Code: 32.10 
Produkcja diod, lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych
28.11 
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
29.11 
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
29.12 
Code: 29.12 
Produkcja pomp i sprężarek
34.30 
Code: 34.30 
Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
28.12 
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
29.12 
Produkcja pomp i sprężarek
29.13 
Code: 29.13 
Produkcja kurków i zaworów
28.13 
Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
29.12 
Produkcja pomp i sprężarek
28.14 
Produkcja pozostałych kurków i zaworów
29.13 
Produkcja kurków i zaworów
28.15 
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
29.14 
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.21 
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
29.21 
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
29.71 
Code: 29.71 
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
29.72 
Code: 29.72 
Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
28.22 
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
29.22 
Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
35.50 
Code: 35.50 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.23 
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych)
30.01 
Produkcja maszyn biurowych
32.30 
Code: 32.30 
Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do nagrywania lub powielania dźwięku lub obrazu oraz związanych z nimi towarów
36.12 
Code: 36.12 
Produkcja pozostałych mebli biurowych i sklepowych
28.24 
Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
29.41 
Produkcja przenośnych ręcznych narzędzi o napędzie mechanicznym
28.25 
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
29.23 
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
29.71 
Code: 29.71 
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
28.29 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.24 
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.43 
Code: 29.43 
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.20 
Code: 33.20 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
28.30 
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
29.31 
Produkcja ciągników rolniczych
29.32 
Code: 29.32 
Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
29.53 
Code: 29.53 
Produkcja maszyn dla przetwórstwa żywności, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu
28.41 
Produkcja maszyn do obróbki metalu
28.62 
Produkcja narzędzi
29.42 
Code: 29.42 
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu
28.49 
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.62 
Produkcja narzędzi
29.43 
Code: 29.43 
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.62 
Code: 31.62 
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.91 
Produkcja maszyn dla metalurgii
29.51 
Produkcja maszyn dla metalurgii
28.92 
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
28.62 
Produkcja narzędzi
29.52 
Code: 29.52 
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
34.10 
Code: 34.10 
Produkcja pojazdów mechanicznych
28.93 
Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
29.53 
Produkcja maszyn dla przetwórstwa żywności, produkcji napojów i przetwórstwa tytoniu
28.94 
Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
29.54 
Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego

Page 10/26  
Top