CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.12 
Code: 01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.12 
Uprawa ryżu
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.13 
Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.12 
Code: 01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.14 
Uprawa trzciny cukrowej
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.15 
Uprawa tytoniu
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.16 
Uprawa roślin włóknistych
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.19 
Uprawy rolne inne niż wieloletnie, pozostałe
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.12 
Code: 01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.21 
Uprawa winogron
01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.22 
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.23 
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.24 
Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych
01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.25 
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.13 
Code: 01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.26 
Uprawa drzew oleistych
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.13 
Code: 01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.27 
Uprawa roślin służących do produkcji napojów
01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.28 
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.12 
Code: 01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.13 
Code: 01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.29 
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
02.01 
Code: 02.01 
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
01.30 
Rozmnażanie roślin
01.12 
Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.41 
Chów i hodowla bydła mlecznego
01.21 
Chów i hodowla bydła, hodowla bydła mlecznego
01.42 
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.21 
Chów i hodowla bydła, hodowla bydła mlecznego
01.43 
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.22 
Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów
01.44 
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.25 
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
01.45 
Chów i hodowla owiec i kóz
01.22 
Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów
01.46 
Chów i hodowla świń
01.23 
Chów i hodowla trzody chlewnej
01.47 
Chów i hodowla drobiu
01.24 
Chów i hodowla drobiu
01.49 
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.22 
Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów i osłomułów
01.25 
Code: 01.25 
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
01.50 
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.30 
Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
01.61 
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.41 
Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi; architektura krajobrazu
01.62 
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
01.42 
Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej
92.72 
Code: 92.72 
Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
01.63 
Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.11 
Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.13 
Code: 01.13 
Uprawa owoców, orzechów, roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw

Page 1/26  
Top