CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
Ciągnienie na zimno
24.31 
Produkcja prętów ciągnionych na zimno
27.32 
Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
24.32 
Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
27.33 
Formowanie i składanie na zimno
24.33 
Produkcja wyrobów formowanych na zimno
27.34 
Produkcja drutów
24.34 
Produkcja drutu
27.41 
Produkcja metali szlachetnych
24.41 
Produkcja metali szlachetnych
27.42 
Produkcja aluminium
24.42 
Produkcja aluminium
27.43 
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.43 
Produkcja ołowiu, cynku i cyny
25.99 
Code: 25.99 
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.44 
Produkcja miedzi
24.44 
Produkcja miedzi
27.45 
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.45 
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
27.51 
Odlewnictwo żeliwa
24.51 
Odlewnictwo żeliwa
27.52 
Odlewnictwo staliwa
24.52 
Odlewnictwo staliwa
27.53 
Odlewnictwo metali lekkich
24.53 
Odlewnictwo metali lekkich
27.54 
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
24.54 
Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
28 
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
33.20 
Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
28.11 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
24.33 
Produkcja wyrobów formowanych na zimno
25.11 
Code: 25.11 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
33.11 
Code: 33.11 
Naprawa metalowych wyrobów gotowych
41.20 
Code: 41.20 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
28.12 
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.12 
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
43.32 
Code: 43.32 
Zakładanie stolarki budowlanej
28.21 
Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych
25.29 
Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
33.11 
Code: 33.11 
Naprawa metalowych wyrobów gotowych
28.22 
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.21 
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
33.11 
Code: 33.11 
Naprawa metalowych wyrobów gotowych
43.22 
Code: 43.22 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
28.30 
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
25.30 
Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
33.11 
Code: 33.11 
Naprawa metalowych wyrobów gotowych
28.40 
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.50 
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
28.51 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.61 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.52 
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.62 
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
33.12 
Code: 33.12 
Naprawa maszyn
28.61 
Produkcja wyrobów nożowniczych
25.71 
Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
33.11 
Code: 33.11 
Naprawa metalowych wyrobów gotowych
28.62 
Produkcja narzędzi
25.73 
Produkcja narzędzi
28.41 
Code: 28.41 
Produkcja maszyn do obróbki metalu
28.49 
Code: 28.49 
Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
28.92 
Code: 28.92 
Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa
33.11 
Code: 33.11 
Naprawa metalowych wyrobów gotowych
28.63 
Produkcja zamków i zawiasów
25.72 
Produkcja zamków i zawiasów

Page 9/26  
Top