CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
41.20 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43.32 
Code: 43.32 
Zakładanie stolarki budowlanej
25.24 
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
22.29 
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
27.33 
Code: 27.33 
Produkcja sprzętu instalacyjnego
32.99 
Code: 32.99 
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.19 
Code: 33.19 
Naprawa pozostałych urządzeń
26.11 
Produkcja szkła płaskiego
23.11 
Produkcja szkła płaskiego
26.12 
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.12 
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
26.13 
Produkcja szkła gospodarczego
23.13 
Produkcja szkła gospodarczego
26.14 
Produkcja włókien szklanych
23.14 
Produkcja włókien szklanych
26.15 
Produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła, łącznie ze szkłem technicznym
23.19 
Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
33.19 
Code: 33.19 
Naprawa pozostałych urządzeń
33.20 
Code: 33.20 
Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
26.21 
Produkcja ceramicznych wyrobów gospodarstwa domowego i ozdobnych
23.41 
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
26.22 
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.42 
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
26.23 
Produkcja izolatorów ceramicznych i ceramicznych osłon izolacyjnych
23.43 
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
26.24 
Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.44 
Produkcja pozostałych ceramicznych wyrobów technicznych
26.25 
Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.49 
Produkcja pozostałych wyrobów z ceramiki
26.26 
Produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych
23.20 
Produkcja wyrobów ogniotrwałych
26.30 
Produkcja ceramicznych kafli i płytek
23.31 
Produkcja ceramicznych kafli i płytek
26.40 
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
23.32 
Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
33.19 
Code: 33.19 
Naprawa pozostałych urządzeń
33.20 
Code: 33.20 
Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
26.51 
Produkcja cementu
23.51 
Produkcja cementu
26.52 
Produkcja wapna
23.52 
Produkcja wapna i gipsu
26.53 
Produkcja gipsu
23.52 
Produkcja wapna i gipsu
26.61 
Produkcja wyrobów betonowych budowlanych
23.61 
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
26.62 
Produkcja wyrobów gipsowych budowlanych
23.62 
Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
26.63 
Produkcja masy betonowej
23.63 
Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
26.64 
Produkcja zaprawy murarskiej
23.64 
Produkcja zaprawy murarskiej
26.65 
Produkcja wyrobów włóknisto – cementowych
23.65 
Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
26.66 
Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, gipsowych i cementowych
23.69 
Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
26.70 
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni ozdobnych i budowlanych
23.70 
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
26.81 
Produkcja artykułów ściernych
23.91 
Produkcja wyrobów ściernych
33.19 
Code: 33.19 
Naprawa pozostałych urządzeń
33.20 
Code: 33.20 
Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
26.82 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
23.99 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
27.10 
Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
24.10 
Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
27.21 
Produkcja odlewanych rur żeliwnych
24.51 
Odlewnictwo żeliwa
27.22 
Produkcja rur stalowych
24.20 
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Page 8/26  
Top