CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
Przetwarzanie paliw jądrowych
38.12 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.22 
Code: 38.22 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
24.11 
Produkcja gazów technicznych
20.11 
Produkcja gazów technicznych
24.12 
Produkcja barwników i pigmentów
20.12 
Produkcja barwników i pigmentów
24.13 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.13 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
24.14 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
19.10 
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
20.14 
Code: 20.14 
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
24.15 
Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych
20.15 
Produkcja nawozów i związków azotowych
38.21 
Code: 38.21 
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne
24.16 
Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej
20.16 
Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
24.17 
Produkcja kauczuku syntetycznego w postaci surowej
20.17 
Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
24.20 
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
20.20 
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
24.30 
Produkcja farb, lakierów i podobnych substancji powłokowych, farb drukarskich i mas uszczelniających
20.30 
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
24.41 
Produkcja podstawowych wyrobów farmaceutycznych
21.10 
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
24.42 
Produkcja preparatów farmaceutycznych
21.20 
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
32.50 
Code: 32.50 
Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych
24.51 
Produkcja mydeł i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.41 
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42 
Code: 20.42 
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
24.52 
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.42 
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
24.61 
Produkcja materiałów wybuchowych
20.51 
Produkcja materiałów wybuchowych
24.62 
Produkcja klejów i żelatyn
20.52 
Produkcja klejów
20.59 
Code: 20.59 
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24.63 
Produkcja olejków eterycznych
20.53 
Produkcja olejków eterycznych
24.64 
Produkcja chemikaliów fotograficznych
20.59 
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24.65 
Produkcja gotowych niezapisanych nośników informacji
26.80 
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
24.66 
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
20.59 
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.11 
Code: 26.11 
Produkcja elementów elektronicznych
24.70 
Produkcja włókien chemicznych
20.60 
Produkcja włókien chemicznych
25.11 
Produkcja opon i dętek gumowych
22.11 
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
25.12 
Bieżnikowanie i regeneracja opon gumowych
22.11 
Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
25.13 
Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
22.19 
Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
32.50 
Code: 32.50 
Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych
32.99 
Code: 32.99 
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.19 
Code: 33.19 
Naprawa pozostałych urządzeń
25.21 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych
22.21 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
33.19 
Code: 33.19 
Naprawa pozostałych urządzeń
33.20 
Code: 33.20 
Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych
25.22 
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.22 
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
25.23 
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
22.23 
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
27.33 
Code: 27.33 
Produkcja sprzętu instalacyjnego

Page 7/26  
Top